ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเภก ช่วงที่ 3 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดควนสวนนายเอกชัย-สวนนัฐพจน์) บ้านเปียน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 ก.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 ก.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 ก.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 ส.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 ก.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวายช่อ ช่วงที่ 12 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดบ้านนายดำ-สวนป้ายม) บ้านหวายช่อ หมู่ที่ 11 ตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
29 มิ.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวายช่อ ช่วงที่ ๑๒(ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดบ้านนายดำ-สวนป้ายม)บ้านหวายช่อ หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 มิ.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเสียน ช่วงที่ 7 (ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์) บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48