ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 ต.ค. 2560
82 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
18 ต.ค. 2560
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 ต.ค. 2560
84 รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 ต.ค. 2560
85 คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
03 มี.ค. 2560
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
28 ก.พ. 2560
87 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
94
12 ก.พ. 2560
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลกรุงชิง เรื่องประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
03 ก.พ. 2560
89 ข่าวสารการจัดเก็บรายได้ตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 ม.ค. 2560
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33