ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยและภัยต่างๆ ปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ต.ค. 2561
72 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.กรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
10 พ.ค. 2561
73 ประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
107
03 พ.ค. 2561
74 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 เม.ย. 2561
75 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
03 เม.ย. 2561
76 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านเปียน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 ม.ค. 2561
77 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านปากลง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 ม.ค. 2561
78 การขอรับความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
147
07 ธ.ค. 2560
79 ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
09 พ.ย. 2560
80 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
18 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33