ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
81
18 พ.ค. 2562
62 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 พ.ค. 2562
63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 พ.ค. 2562
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
22 พ.ย. 2561
65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.กรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
30 ต.ค. 2561
66 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
29 ต.ค. 2561
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
103
26 ต.ค. 2561
68 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 ต.ค. 2561
69 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 ต.ค. 2561
70 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33