ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ต.ค. 2562
52 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ต.ค. 2562
53 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
04 ต.ค. 2562
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
04 ต.ค. 2562
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 ต.ค. 2562
56 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
01 ต.ค. 2562
57 สนามกีฬาหมู่บ้าน 11 หมู่บ้านตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 ก.ค. 2562
58 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 มิ.ย. 2562
59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
30 พ.ค. 2562
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33