ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 มี.ค. 2563
42 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานอบต.กรุงชิง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 มี.ค. 2563
43 จดหมายข่าวภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
13 มี.ค. 2563
44 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
13 มี.ค. 2563
45 การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 มี.ค. 2563
46 เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
14 พ.ย. 2562
47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
30 ต.ค. 2562
48 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
24 ต.ค. 2562
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
22 ต.ค. 2562
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
15 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33