ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผ่นพับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ส.ค. 2563
32 ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 มิ.ย. 2563
33 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
90
19 มิ.ย. 2563
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
17 มิ.ย. 2563
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
11 มิ.ย. 2563
36 ประชาสัมพันธ์ เตาเผาขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 มิ.ย. 2563
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
22 พ.ค. 2563
38 การลดและการคัดแยกขยะตามหลัก3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 พ.ค. 2563
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 เม.ย. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33