ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
06 ม.ค. 2552
332 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
03 ม.ค. 2552
333 ประชาสัมพันธ์ การตรวจการจ้าง โครงการการปรับปรุงและขยายถนน สายคลองอ้น หมู่ที่ 10
481
24 ธ.ค. 2551
334 ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
22 ธ.ค. 2551
335 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
04 ธ.ค. 2551
336 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
11 พ.ย. 2551
337 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
03 ต.ค. 2551
338 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
06 ส.ค. 2551
339 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2552-2554
568
04 ก.ค. 2551
340 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
04 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35