ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
11 พ.ย. 2551
322 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
03 ต.ค. 2551
323 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
06 ส.ค. 2551
324 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2552-2554
554
04 ก.ค. 2551
325 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
04 มิ.ย. 2551
326 ประองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงประปาคลองแซะ หมู่ที่ 2
483
22 พ.ค. 2551
327 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
12 พ.ค. 2551
328 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
08 เม.ย. 2551
329 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551
451
27 ธ.ค. 2550
330 พนักงานส่วนตำบลว่าง
519
22 พ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34