ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ โดยวิธีทำลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
846
06 มี.ค. 2552
302 ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
26 ก.พ. 2552
303 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
472
16 ก.พ. 2552
304 ประการผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
05 ก.พ. 2552
305 รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
525
04 ก.พ. 2552
306 ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
29 ม.ค. 2552
307 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
383
27 ม.ค. 2552
308 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
06 ม.ค. 2552
309 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
03 ม.ค. 2552
310 ประชาสัมพันธ์ การตรวจการจ้าง โครงการการปรับปรุงและขยายถนน สายคลองอ้น หมู่ที่ 10
460
24 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33