ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรหินผุ สายคลองเสียน ดาวน์โหลดเอกสาร
367
17 ส.ค. 2552
292 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องแจ้งรับเอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประธารประปาหมู่บ้าน คลองพันตาล หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
13 ส.ค. 2552
293 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
383
11 ส.ค. 2552
294 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
23 ก.ค. 2552
295 ประชาสัมพันธ์การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555
486
30 มิ.ย. 2552
296 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
14 มิ.ย. 2552
297 ประการผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
04 มิ.ย. 2552
298 ประการผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
20 พ.ค. 2552
299 อนุมัติและประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
452
27 มี.ค. 2552
300 ประองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
06 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33