ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง ดาวน์โหลดเอกสาร
395
20 พ.ย. 2552
282 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
17 พ.ย. 2552
283 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
393
09 พ.ย. 2552
284 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
511
03 พ.ย. 2552
285 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
373
08 ต.ค. 2552
286 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
403
30 ก.ย. 2552
287 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
452
25 ก.ย. 2552
288 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ป.5-ป.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
23 ก.ย. 2552
289 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียน ดาวน์โหลดเอกสาร
386
22 ก.ย. 2552
290 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหลน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
21 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33