ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
409
27 ส.ค. 2553
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ดาวน์โหลดเอกสาร
418
19 ส.ค. 2553
263 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
12 ก.ค. 2553
264 อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556
450
14 มิ.ย. 2553
265 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓
496
10 มิ.ย. 2553
266 อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554-2560
514
08 มิ.ย. 2553
267 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
489
07 มิ.ย. 2553
268 ประกาศมติรายงานการประชุมสภาฯ อบต.กรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
444
19 พ.ค. 2553
269 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
532
04 พ.ค. 2553
270 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศรับสมัครจ้างแรงงานราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
1572
05 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33