ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกร เรื่อง รายงานทางการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
361
29 ต.ค. 2553
252 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
644
26 ต.ค. 2553
253 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
22 ต.ค. 2553
254 บังคับใช้แผ่นปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
22 ต.ค. 2553
255 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
547
20 ต.ค. 2553
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การจ้างแรงงานราษฎร
1351
14 ต.ค. 2553
257 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓
486
30 ก.ย. 2553
258 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
434
24 ก.ย. 2553
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
451
31 ส.ค. 2553
260 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศผลการสอบราคาจ้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
31 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33