ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
02 พ.ย. 2554
222 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
397
02 พ.ย. 2554
223 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
20 ต.ค. 2554
224 อบต. กรุงชิง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
22 ก.ย. 2554
225 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
448
19 ก.ย. 2554
226 ประกาศ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
05 ก.ย. 2554
227 จำหน่ายครุภัณฑ์ จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ เรือยางและเสื้อชูชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
657
17 ส.ค. 2554
228 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
413
11 ส.ค. 2554
229 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..กรกฎาคม..พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
05 ส.ค. 2554
230 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
356
05 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33