ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น
1616
27 ม.ค. 2555
212 ประกาศการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
10 ม.ค. 2555
213 ประกาศการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
10 ม.ค. 2555
214 นายกอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
445
10 ม.ค. 2555
215 นัดประชุมสภาฯ
417
26 ธ.ค. 2554
216 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
02 ธ.ค. 2554
217 นัดประชุมสภาฯ
421
09 พ.ย. 2554
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
07 พ.ย. 2554
219 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
479
02 พ.ย. 2554
220 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยผู้พิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
633
02 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33