ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 บัฐชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
253
03 ก.ย. 2555
202 ประการการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
278
03 ก.ย. 2555
203 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและรายงานการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
31 ส.ค. 2555
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
427
23 ก.ค. 2555
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปี งบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
23 ก.ค. 2555
206 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ
420
18 ก.ค. 2555
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประจำหน่ายพัสดุชำรุดปลายปี ดาวน์โหลดเอกสาร
401
04 ก.ค. 2555
208 ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์ อปพร.ตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
406
22 มิ.ย. 2555
209 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
431
10 ก.พ. 2555
210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
03 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33