ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
04 ก.พ. 2556
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
433
04 ก.พ. 2556
183 ประการการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
258
29 ม.ค. 2556
184 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
676
02 ม.ค. 2556
185 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
04 ธ.ค. 2555
186 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
04 ธ.ค. 2555
187 ประกาศตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมโชค-นายสุเทพ หมู่ที่ 9 ตำบลกรุงชิง
344
22 พ.ย. 2555
188 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง
356
22 พ.ย. 2555
189 โครงการลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
284
02 พ.ย. 2555
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรืองประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
02 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33