ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
05 ส.ค. 2556
172 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
10 ก.ค. 2556
173 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยในวัง (จุดบ้านนายประยูร) หมู่ที่ 8
351
03 ก.ค. 2556
174 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศผลการจัดวื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
04 มิ.ย. 2556
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.กรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
474
09 พ.ค. 2556
176 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
02 พ.ค. 2556
177 รับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
04 เม.ย. 2556
178 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
02 เม.ย. 2556
179 นัดประชุมสภาฯ
556
27 มี.ค. 2556
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
04 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33