ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
24 ต.ค. 2556
162 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
03 ต.ค. 2556
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 ต.ค. 2556
164 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 ก.ย. 2556
165 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
30 ก.ย. 2556
166 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
02 ก.ย. 2556
167 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง หมู่ที่ 4
355
28 ส.ค. 2556
168 ประกาศผลการประกวดเรียงความ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
09 ส.ค. 2556
169 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งรองปลัด อบต.กรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
441
05 ส.ค. 2556
170 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ
443
05 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33