ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 เรียกประชุมสภาฯ
331
01 พ.ค. 2557
142 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
269
10 เม.ย. 2557
143 นัดประชุมสภาฯ
310
07 ก.พ. 2557
144 ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
05 ก.พ. 2557
145 เรียกประชุมสภาฯ
366
03 ก.พ. 2557
146 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
03 ม.ค. 2557
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศใช้แผปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
03 ม.ค. 2557
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
528
20 ธ.ค. 2556
149 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-สำนักสงฆ์ไทรงาม หมู่ที่ 6
416
20 ธ.ค. 2556
150 ประกาศตรวจการจ้าง ดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชีพ หมู่ที่ 4
376
12 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33