ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
27 ต.ค. 2559
92 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
07 ต.ค. 2559
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
05 ต.ค. 2559
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
05 ต.ค. 2559
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
29 ก.ย. 2559
96 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
19 ก.ย. 2559
97 การทำน้ำหมักชีวภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 ส.ค. 2559
98 เอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
19 ก.ค. 2559
99 ขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
243
22 เม.ย. 2559
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
279
01 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33