ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 ต.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ต.ค. 2564
4 รางวัล สุดยอดผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 36/2564 เรื่องมาตราการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 37/2564 เรื่องมาตราการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ต.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 35/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ก.ย. 2564
9 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 ก.ย. 2564
10 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34