ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ม.ค. 2565
2 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ม.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ม.ค. 2565
4 ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ธ.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 ธ.ค. 2564
6 การแจ้งเหตุการไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ย. 2564
49
26 พ.ย. 2564
7 เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.อบต. และนายกอบต.
50
26 พ.ย. 2564
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 พ.ย. 2564
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
16 พ.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36