ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 พ.ค. 2564
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.2563 - มี.ค.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 เม.ย. 2564
3 ข้อสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 เม.ย. 2564
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 เม.ย. 2564
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง แจ้งถอนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 ม.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
04 ม.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
23 ธ.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
17 พ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
16 พ.ย. 2563
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30