ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 490 คน