ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การทำน้ำหมักชีวภาพ
  รายละเอียด :

อบต. กรุงชิง ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ การทำน้ำหมักชีวภาพ จากเศษวัชพืช ตามหลักการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 120 คน