ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกรุงชิง
  รายละเอียด :

อบต. กรุงชิง ได้ดำเนินการจัดทำทำเนียบภูมิปัญญท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจทราบรายละเอียดภูมิปัญญาด้านต่างๆ และเพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 297 คน