ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน และข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 117 คน