ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ ที่จะประกาศเพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลที่สนใจทราบ ในการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงประกาศ เพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลที่สนใจทราบ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 462 คน