ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงมีความประสงค์จ้างเหมาบริการบุคคลขับรถบรรทุกน้ำจึงประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน