ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศตรวจงานจ้าง
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายซอยโสภา หมู่ที่ 7 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โดย หจก.ภาวดียงยุทธ เป็นผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง จะทำการตรวจงานจ้างในวันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. สถานที่ตรวจการจ้างคือ สถานที่ก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 286 คน