ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยในวัง (จุดบ้านนายประยูร) หมู่ที่ 8
  รายละเอียด :

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยในวัง (จุดบ้านนายประยูร) หมู่ที่ 8 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง กำหนดตรวจการจ้างในวันศุกร์ ที่ 5 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจการจ้าง คือ สถานที่ก่อสร้าง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 359 คน