ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2551
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ที่จะประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.) เพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2551
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 370 คน