ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศผลการจัดวื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2556
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 418 คน