ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.กรุงชิง
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง (ศูนย์ อปพร.อบต.กรุงชิง) มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำศูนย์ อปพร.อบต.กรุงชิง เพียงจำนวน 30 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 481 คน