ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2556 ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 394 คน