ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงมีความประสงค์ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 412 คน