ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
  รายละเอียด :

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน