ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่งไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา)  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ www.krungching.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ๐-๗๕๗๕-๒๖๐๐

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน