ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงด
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน