ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน