ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวายช่อ ช่วงที่ 12 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดบ้านนายดำ-สวนป้ายม) บ้านหวายช่อ หมู่ที่ 11 ตำบลกรุงชิง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวายช่อ ช่วงที่ 12 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดบ้านนายดำ-สวนป้ายม) บ้านหวายช่อ หมู่ที่ 11 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน