ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวายช่อ ช่วงที่ ๑๒(ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดบ้านนายดำ-สวนป้ายม)บ้านหวายช่อ หมู่ที่
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวายช่อ ช่วงที่ ๑๒(ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดบ้านนายดำ-สวนป้ายม)บ้านหวายช่อ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน