ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเสียน ช่วงที่ ๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์)บ้านปากลง หมู
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเสียน ช่วงที่ ๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์)บ้านปากลง หมู่ที่ ๖ ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ จังหวัดดนครศรีธรรมราช ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน