ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยธรรม-ช่องทะลุ ช่วงที่ ๕ (จุดควนสวนนางอารีย์-สวนนายฉลอง)บ้านสองแพร
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยธรรม-ช่องทะลุ ช่วงที่ ๕ (จุดควนสวนนางอารีย์-สวนนายฉลอง)บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๑๐ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ จังหวัดดนครศรีธรรมราช ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน