ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
  รายละเอียด :

            ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน