ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
  รายละเอียด :

              ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน