กิจกรรม : ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มแม่บ้าน


รายละเอียด :
    

โครงการอบรมและทัศนศึกษาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บ้านตำบลกรุงชิง ณ บ้านเขากลม จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2553

      เมื่อวันที่ 14 - 16 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงได้จัดโรงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมความรู้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่กลุ่มแม่บ้านในตำบลกรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมจากแม่บ้านในตำบลจำนวน 50 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงและจัดทำโครงการโดย นางสาวชุตินันทน์ ชุมจุล นักพัฒนาชุมชน

      โครงการอบรมและทัศนศึกษาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บ้านตำบลกรุงชิงมีจุดประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มแม่บ้าน ต.กรุงชิง) ได้มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการประกอบอาชีพตามแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีโดยสามารถพึ่งตนเองได้ อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของครอบครัว ท้องถิ่น รวมไปถึงประชาติต่อไปในอนาคต

 

ภาพ / ข่าว โดย นายกมล เกตุพันธ์ จพง.สทท. 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553    อ่าน 1015 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**