กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ
รายละเอียด :
    

                           อบต.กรุงชิง ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริตำบลกรุงชิง กิจกรรม : ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายต่อไปในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  และน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พื้นที่ตำบลกรุงชิง ในวันที่ 7-9 ,12-15 และ 29 ก.ค.2564 

 

                                                                                                        ภาพ/ข่าว โดย  เบญจวรรณ    ทินรงค์

                                                                                                   เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564    อ่าน 108 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**