กิจกรรม : โครงการสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564


รายละเอียด :
    

                  อบต.กรุงชิง จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการป้องกันไฟป่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา กีฬา อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมตำบล และมีภาวะความเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยจัดโครงการขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 ก.ค.2564 ณ ห้องประชุมอบต.กรุงชิง  อ.นบพิตำ จ.นครศร๊ธรรมราช 

 

                                                                                          ภาพ/ข่าว โดย เบญจวรรณ   ทินรงค์

                                                                                     เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564    อ่าน 87 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**